Designed by GOEMO.de
Smlouva Přeložena z angličtiny do češtiny. Promiňte, pokud se vyskytly chyby.
zept

Tato smlouva je určena pouze pro fotografování. Nejedná se o pracovní smlouvu. Model a Photographen společně navazují fotografování, obrazy, obrázky podle dohody níže a / nebo verbální na scéně. Tato smlouva je naplánována a platná k datu: od 18. května 2019 v Benešově a Černé ………… .. a pravděpodobně po dobu trvání natáčení… .3 hodin. Cestovní čas a příprava na natáčení před samotným střelbou a po natáčení nejsou ve výše uvedeném časovém plánu pokryty.
Následující předměty a představení jsou předmětem této střelby (zaškrtávací políčka níže):
[X] Portrét [X] Móda [] Nude nebo part-nude [] Erotika (sexy obrázky, bez pornografického) (X) Infračervené podle příkladu (X) Akční fotografie (..) ostatní zde jména a:

Fotografování je

1. (..) TfP-Shooting (Čas pro tisk / Čas pro CD / Čas pro uložení)

Nejsou žádné platby potřebné pro model během natáčení.
Cestování a ubytování pro model zajistí a uhradí fotograf na jeho náklady a předem.
Náklady, jako je stravování / stravování / restaurace / jídlo a nápoje, jsou uspořádány a placeny společností Photographen během natáčení.
Jako způsob platby pro Model předá Fotograf fotografii jpg a vyplní / opraví prostřednictvím Fotografa následujícím způsobem: - nejpozději do 4 týdnů po formátu pro ukládání a ukládání na USB klíčenku nebo prostřednictvím WhatsApp nebo rovnocenných nebo stažených z webu Fotografa na Internetu (preferováno) - počet obrazů na Modelu je omezen na 10 snímků za den při natáčení v jpg nebo opraven ve velikosti max. 2 MB každé jiné dohody takto: ………………………….
V případě komerčního využití prostřednictvím fotografa obdrží model 25% prodaných snímků a po zaplacení fotografovi.
Jméno pódia / pseudonym modelu: [] požadováno [] povoleno [x] není povoleno
Jméno fotografa, které má být zveřejněno, [x] povinné [] povoleno [] no povoleno Jiné dohody pro TFP-Shootings: …………………….
…………………….
……………………
2. (.X.) Duty / Placené fotografování (ne TFP)

2.1 Fotograf platí Model, Fotografská smlouva ModelModel obdrží platbu za objednávku při střelbě následovně: - za hodinu Nahý / Částečný akt ………… € - za hodinu ne Nahý… ——10, - € (deset Euro = 250CZ -Koruna) - celkově / paušálně jednou za natáčení / den / týden…. € - ostatní: …………. €
Model potvrzuje, že veškerá práva zhotovených snímků jsou pouze s fotografem. Nahé obrázky pro publikování budou oběma stranami sjednány předem nebo nejpozději 14 dní po natáčení.
Ostatní:
Jméno pódia / pseudonym modelu: [] požadováno [] povoleno [x] není povoleno
Ostatní:

3. Plán, umístění, požadavky, oblečení atd.
platí pro bod 1 nebo 2 výše
V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nemůže uskutečnit střelba z rozvrhu, nemůže dojít k žádnému dopadu nebo náhradě časových plateb.
Mohou být přijímány povětrnostní podmínky, jako je horké slunce, déšť, zima. Není-li to dohodnuto pouze jednou stranou, musí být písemně dohodnuto před střelbou.
Model musí zkontrolovat předem a před střelbou a vyzkoušet / vyzkoušet všechny oděvy / šaty / rekvizity od fotografa použitého později pro natáčení. Kromě toho bude fotograf zobrazovat nebo vysvětlovat typické pózování potřebné pro fotografování. Tyto přípravné časy nespadají pod výplatu hodin za střelbu z bodů 1 až 2 výše a model a fotograf je zdarma.
Model a fotograf se shodují na příkladech představujících a příkladných fotografií diskutovaných před střelbou. Ty mohou být přidány jako příloha k této smlouvě a jsou předmětem smlouvy nebo jsou předloženy médii nebo sociální sítí.
Model má právo být doprovázen přáteli nebo rodinnými příslušníky, aby důvěřovali a zůstali mimo natáčení bez jakýchkoli připomínek nebo dopadů, jen tiché sledování. Doprovodné osoby nesmí během natáčení a během příprav před a po střelbě pořizovat vlastní snímky ani používat mobilní telefon vůbec. Účast doprovázené osoby musí být pojmenována podle modelu pro fotografa a musí být písemně dohodnuta před střelbou, jinak není povolena.
Počet pořízených snímků není vždy správný nebo zaostřený. Vždy existuje určité množství obrázků, které spadají pod „šrot“ -images.
Fotograf má právo měnit světla, ohnisko, tvary, transformaci, jiné podle možnosti opravy photoshopu je vyžadováno designem a prací fotografů. Model však nesmí být změněn na způsob násilí nebo zločinu.
Fotograf potvrzuje, že všechny provedené změny a změny jsou z nějakého důvodu předmětem lepšího vyjádření, zvláštního vyjádření nebo určitého zobrazení.
Fotograf má právo používat všechny snímky pořízené nebo upravené bez ohledu na čas nebo požadavek vydavatele. To může být formou internetové publikace, tiskovin, plakátů, kalendářů, knih, módní přehlídky, výstav, reklamy apod. Níže je uvedena odpovídající licenční smlouva.
Nejsou povoleny žádné slovní dohody o důležitých záležitostech, které budou uvedeny v této smlouvě nebo jako příloha této smlouvy.
Model souhlasí s tím, že nebude předávat ostatním: žádné nápady fotografů, představení, pozadí, nastavení fotoaparátu nebo jiné know-how fotografa.
Jakýkoliv obraz typu Ir- nebo sépie nebo stejného obrazu (infračervené snímky vlastního know-how fotografa, kamery, pořízené snímky, úpravy a technika) nebude kopírován, zobrazován ani publikován. Ukázkové obrázky mohou být zobrazeny na modelu na laptopech fotografů pouze v případě, že jsou vyžadovány pro diskusi a účel výsledků. Fotograf bude poprvé publikovat a představit takové fotografie veřejnosti prostřednictvím výstavy, nakladatelství a tiskových médií v roce 2019. Fotograf bude informovat nebo pozvat model na takovou první výstavu. Poté, co jediný model má dovoleno používat a ukazovat takové obrazy ostatním a smět je používat na svých vlastních stránkách sociálních médií.
Dodatečné smlouvy ve formě e-mailu, sociálních mediálních poslů, jsou přijímány, pokud je potvrzeno návratem / odpovědí.
Další dohody:Děkuji vám
Rainer Sobottka, Fotograf Model …………………. …….
Rodiče …………………… ..Dátum Místo Podpis Datum Místo Podpis

Oprávnění a práva udělená Modelem
Pro dobré a cenné zvážení (vložit peněžní hodnotu) ....................................... ........................., zde potvrzeno jako přijaté, a podpisem této verze tímto dávám Fotografovi a přiděluji svému svolení k udělování licencí Obrázky a používat Obrázky v jakémkoli médiu k jakémukoli účelu (s výjimkou pornografických, hanlivých, urážlivých nebo jinak nezákonných), které mohou mimo jiné zahrnovat reklamu, propagaci, marketing a balení jakéhokoli produktu nebo služby. Souhlasím s tím, že snímky mohou být kombinovány s jinými obrázky, textem a grafikou a oříznuty, pozměněny nebo upraveny. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jsem souhlasil (a) s publikováním mého etnického původu, jak je uvedeno níže, ale chápu, že jiné etnické skupiny mohou být spojeny s Obrázky mého fotografa a / nebo přidělením pro popisné účely.
Souhlasím s tím, že nemám žádná práva k Snímkům a všechna práva k Snímkům náleží Fotografovi a Úkolům. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že nemám žádné další právo na dodatečné zvážení nebo účetnictví, a že nebudu žádným dalším důvodem pro fotografování a / nebo přidělení. Uznávám a souhlasím, že toto vydání je závazné pro mé dědice a přiděluje. Souhlasím s tím, že toto vydání je neodvolatelné, celosvětové a věčné, a bude se řídit zákony Anglie, s výjimkou práva konfliktů.
Souhlasím s tím, aby tento formulář pro vydání modelu, včetně osobních údajů doporučených v tomto formuláři, byl přidán do veřejné databáze vlastněné nebo provozované společností Alamy Limited nebo její dceřinou společností.


CZ Kaplice Pekařství
dnes 15.06.2019